Consell Científic Assessor

La seva funció més rellevant és vetllar per la qualitat de la investigació

El Consell Científic Assessor el designa el Patronat i l’integra un nombre indeterminat de científics de prestigi i competència reconeguda, especialment en el camp de l’aigua i totes aquelles ciències que s’hi relacionen. En aquest Consell hi estan representades les diferents àrees prioritàries de recerca de l’ICRA.

Una de les seves funcions més rellevants és la vetlla per la qualitat de la investigació que es realitzi a l’ICRA. Així, actua com a òrgan assessor pel que fa a les qüestions relacionades amb les activitats científiques que se sotmetin a la seva consideració, i, quan se li encomani, exercirà també funcions d’òrgan avaluador d’aquestes activitats.

Funcions
El Consell Científic Assessor té les funcions següents:

Realitzar tasques d’avaluació i selecció del personal investigador.

Pot actuar en comissions específiques de caràcter assessor, en funció de les diferents línies de recerca que dugui a terme la Fundació ICRA amb la composició i les funcions que acordi el Patronat.

Poden ser requerits per assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d’acord amb la finalitat d’assessorament que se’ls pugui encomanar.

 

Membres del Consell Científic:

 


Bernd Bilitewski
President del Consell Científic Assessor, Professor Emerit de l'Institut per a la Gestió de Residus i Contaminats, Universitat Tècnica de Dresden (DE)


Clifford Dahm
Científic cap del Programa de Ciència Delta de Sacramento, Califòrnia (USA). La missió del Programa de Ciència Delta és proporcionar la millor informació científica possible sobre l’aigua i la presa de decisions ambientals en l’ecosistema de Califòrnia Bay-Delta 


Gustaf Olsson
Professor emèrit d’Automàtica Industrial, Departament d’Enginyeria Elèctrica i Automatització Industrials (IEA), Universitat de Lund, Lund (SE) 


Inmaculada Ortiz Uribe
Cap del grup de recerca en Processos Avançats de Separació. Professora del Departament d’Enginyeria Química i Química Inorgànica, Universitat de Cantabria, Santander (ES) 


Edward Furlong
Cap del Programa de Recerca i Desenvolupament de Mètodes, Laboratori Nacional de la Qualitat de l’Aigua, Servei Geològic dels Estats Units, Centre Federal de Denver, Denver, Colorado (USA)


Amadeo Rodríguez Fernández-Alba
Director del Laboratori Europeu de Referència per a pesticides. Professor del Departament d’Hidrogeologia i Química Analítica, Universitat d’Almería, Almería (ES) Jeanne Garric
Directora del Laboratori d’Ecotoxicologia, Unitat de Biologia dels Ecosistemes Aquàtics, Departament de Qualitat de l’Aigua i Prevenció de Contaminants, IRISTEA (FR) 


Emilio Custodio Gimena
Professor emèrit del Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica, Grup d’Hidrologia subterrània, de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona (ES). Membre corresponent de la Real Academia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals. President del Consell Assessor de la Fundación Centro Internacional de Hidrologia Subterránea. 


Georg Teutsch
Director Científic del Centre d’Investigació del Medi Ambient Helmholtz (UFZ) de Leipzig, Alemanya (DE), Catedràtic d’Hidrologia al mateix centre, Membre del Comité Nacional per a la Recerca del Canvi Global, Membre de la Comissió Alemanya de Recerca de l’Aigua 

  
Jörg Overmann
Director de l'Institut de Leibniz de la Col·lecció Alemana de Microorganismes i Cultius Cel·lulars (DSMZ) i Cap del Departament de Recerca en Diversitat i Ecologia Microbiana, Leibniz, Alemanya (DE) 


Peter-Dietrich Hansen
Director del Departament de Recerca en Impacte Ecològic i Ecotoxicologia, Institut Tecnològic de Berlin (BIT), Alemanya (DE)


Maria Reis
Catedràtica de Biotecnologia Ambiental, Departament de Química, Facultat de Ciències i Tecnologia, Universitat Nova de Lisboa (UNL), Portugal (PT)  


Peter Vanrolleghem
Titular de la Càtedra de recerca del Canadà en Modelització de la Qualitat de l'Aigua (modelEAU) i Professor del Departament d'Enginyeria Civil i d'Enginyeria de les Aigües, Université Laval, Quebec, Canadà (CA) 


Paola Verlicchi
Professora d'Enginyeria Ambiental i Sanitària, Facultat d'Enginyeria, Departament d'Enginyeria, Universitat de Ferrara, Itàlia (IT) 

Susan D. Richardson

Professora de Química, Departament de Química i Bioquímica, Universitat de Carolina del Sud (USA)

Stan Gregory

Professor Emerit, Departament de Pesca i Vida Silvestre, Universitat Estatal d'Oregon (USA)