1

LLISTAT DE LICITACIONS / SERVEIS

NÚM. EXPEDIENT

OBJECTE DEL CONTRACTE

ESTAT LICITACIÓ

120154

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA DE NITS, CAPS DE SETMANA, FESTIUS I SUBSTITUCIONS DE VACANCES DE L'EDIFICI H2O DE L'INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA

Adjudicada

120071

SERVEI DE CONSERGERIA DE NITS, CAPS DE SETMANA, FESTIUS I SUBSTITUCIONS DE VACANCES DE L'EDIFICI H2O DE L'INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA

Desistit

1