Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

L’estudi de les aigües residuals permet detectar i controlar les plagues de rosegadors a les ciutats

Dimecres, 12 Octubre 2022

– Montserrat Carrascal, del Consell Superior d’Investigacions Científiques (IIBB-CSIC): «L’estudi de les aigües residuals és una gran font per a la detecció de rosegadors a qualsevol ciutat d’arreu del món o, si el mostreig es realitza en punts específics del clavegueram, es pot crear un mapa de rosegadors.»

– La investigació s´ha fet en el marc del Projecte Nacional finançat per el Ministeri de Ciencia i Innovació waterPRINT que ICRA coordina.

Barcelona ha acollit el 18è Congrés Anual sobre Espectrometria de masses d’alta resolució (HRMS) i aplicacions Lc-Ms/Ms en anàlisi ambiental i seguretat alimentària (18th Annual Workshop On Emerging And Lc-Ms/Ms Applications In Environmental Analysis And Food Safety) organitzat pel CSIC i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). Un espai de debat que ha tingut per objectiu fomentar l’intercanvi d’informació entre científics del món acadèmic, agències governamentals i indústria.

Damià Barceló, director del (ICRA) i president del comitè científic de la trobada, ha declarat que «la presència al nostre país d’una congrés científic d’aquestes característiques amb més de 130 experts de tot el món prova, un cop més, la capacitat de convocatòria i de lideratge internacional per atreure i posar en comú noves idees i els últims avenços en espectrometria de masses».

Una de les ponències impartides ha estat la de Montserrat Carrascal, del Consell Superior d’Investigacions Científiques (IIBB-CSIC), la qual ha afirmat que: «les plagues de rosegadors són un perill per a la salut humana a causa de les malalties que poden transmetre a través dels bacteris que els infecten i a la transmissió de puces, paparres i àcars. A més, comprometen la integritat de les estructures infestades i, una vegada establertes, és molt difícil eliminar-les. A les grans ciutats, les rates viuen al clavegueram. Si no es realitza cap acció de control, aquests rosegadors poden viure fins a 7 anys i procrear fins a 4 vegades a l’any amb una mitjana de 10-14 cries, per la qual cosa el nombre varia ràpidament en pocs mesos».

Actualment s’utilitzen diverses estratègies per a la vigilància d’aquestes plagues, generalment basades en el recompte d’animals i la seva extrapolació a la població total. El nombre d’animals a les grans ciutats sol referir-se com el nombre de rosegadors per cada habitant. Per exemple, s’estima que a la ciutat de Barcelona hi pot haver una rata per cada 4 habitants, i algunes estimacions parlen de fins a 10 rosegadors per habitant a Nova York. No hi ha, però, un mètode estandarditzat per determinar-ne el nombre, estimar la densitat de la població o comprendre la dinàmica de la seva població.

 

Vigilància de plagues de rosegadors en aigües residuals mitjançant proteòmica ambiental

En un estudi liderat per Carrascal, del Biological and Environmental Proteomics Group, a l’IIBB-CSIC de Barcelona, s’ha desenvolupat una estratègia que utilitza les aigües residuals per a la detecció i quantificació de rosegadors que es basa en la detecció de proteïnes específiques d’aquests animals.

La femta de rata, de la mateixa manera que la humana, conté proteïnes que se secreten al pàncrees, que realitzen la seva funció durant la digestió dels aliments i que són posteriorment eliminades. La detecció d’aquests enzims, les amilases pancreàtiques, en aigües residuals indica la presència d’animals vius, i la quantificació relativa a l’amilasa humana ens podria permetre monitoritzar l’augment o la disminució de femta de rosegadors en aquestes mostres.

Així, l’estudi de les aigües residuals és una gran font per a la detecció de rosegadors a qualsevol ciutat d’arreu del món o, si el mostreig es realitza en punts específics del sistema de clavegueram, per crear un mapa de rosegadors. Aquest treball mostra el potencial d’aquesta eina per a la detecció de rosegadors utilitzant l’aigua de les nostres clavegueres.

Aquesta investigació s´ha fet en el marc del Projecte Nacional finançat per el Ministeri de Ciencia i Innovació waterPRINT que ICRA coordina.

L’organització del 18è Workshop On Emerging High-Resolution Mass Spectrometry (HRMS) And Lc-Ms/Ms Applications In Environmental Analysis And Food Safety ha comptat amb l’ajuda de SCIEX, Agilent i Shimadzu, com a patrocinadors de plata, ThermoFischer Scientific y Walters, com a patrocinadors de bronze, i amb la col·laboració d’Elsevier, WEC&N, Springer i la King Saud University.

Comparteix