Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

L’ICRA investiga el paper de les aus aquàtiques en la disseminació de les resistències a antibiòtics

Dilluns, 07 Desembre 2020

La resistència als antibiòtics (RA) s’ha convertit en un greu problema de salut pública que afecta els humans, els animals i el medi ambient. Tot i el coneixement que es té de l’epidemiologia de la RA en l’entorn clínic i, fins i tot, en relació a la ramaderia, menys conegut és el paper que té la fauna salvatge en la generació i disseminació de la RA entre biomes.

Precisament, per explorar la prevalença de la resistència als antibiòtics en diferents espècies d’aus aquàtiques s’ha endegat el projecte DARABi, coordinat per experts en genòmica ambiental i ecologia microbiana de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), i experts en ecologia d’aus i en biomedicina de la Universitat de Sevilla.

El treball de recerca es porta a terme considerant les relacions ecològiques de les aus (dieta, temps d’estada i rutes migratòries) en hàbitats afectats per diferents nivells de contaminació antròpica (abocadors, deixalleries, espais naturals), així com la seva capacitat de viatjar llargues distàncies (espècies migratòries versus espècies sedentàries).

L’equip de l’ICRA està especialment interessat a esbrinar fins a quin punt les diferents espècies d’aus a estudiar (gavines, cigonyes, grues i oques) són portadores de bacteris resistents a antibiòtics (ARB) i de gens de resistència i fins a quin punt aquests estan relacionats amb la contaminació dels seus hàbitats naturals.

A més, es portaran a terme diferents experiments de laboratori per determinar si les aus contribueixen a la disseminació de la resistència als antibiòtics en els seus ambients a través de la introducció de bacteris resistents a antibiòtics per mitjà de les seves femtes.

A DARABi es combinaran tècniques dependents de cultiu, metagenòmica i seqüenciació de genomes per identificar, quantificar i caracteritzar el resistoma, el mobiloma i el microbioma de les diferents espècies d’aus en relació a la seva ecologia i moviment. S’espera que els resultats de DARABi permetin dissenyar millors estratègies per reduir la disseminació de la resistència als antibiòtics en l’ambient i mitigar el seu impacte sobre la salut global.

 

ImatgeEsquema conceptual del projecte DARABi. ARB: Bacteris resistents a Antibiòtics; ARG: Gen de resistència a antibiòtics; AB: Residus d’Antibiòtics. Font de les icones (The Noun Project, https://thenounproject.com)

Comparteix