Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Publicat el llibre Removal and Degradation of¬ Pharmaceutically Active Compounds in Wastewater Treatment per l’editorial Springer

Dimecres, 15 Setembre 2021

La investigadora de l’ICRA, Sara Rodríguez-Mozaz, juntament amb les investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Paqui Blánquez Cano i Montserrat Sarrà Adroguer han editat el llibre Removal and Degradation of Pharmaceutically Active Compounds in Wastewater Treatment (Eliminació i degradació de compostos farmacèutics actius en el tractament d’aigües residuals ) en la sèrie de l’editorial Springer “The Handbook of Environmental Chemistry” .

El volum té com a objectiu donar una visió general de diverses estratègies en el tractament d’aigües residuals i la seva avaluació respecte a l’eliminació de fàrmacs, els quals s’han investigat extensivament en els últims anys a causa dels seus possibles efectes adversos per al medi ambient i la salut humana. A més de Sara Rodríguez-Mozaz, altres investigadors de l’ICRA que han participat en els corresponents capítols són Damià Barceló, Pablo Gago-Ferrero, Marc Castaño, Luis Baptista-Pires, Jelena Radjenovic i Gianluigi Buttiglieri.

Comparteix