05/09/2018

Espanya és un dels països amb més exposició a disruptors endocrins en peix i marisc

A causa de l'activitat humana, una gran varietat de fàrmacs i altres contaminants disruptors endocrins (substàncies químiques capaços d'alterar l'equilibri hormonal dels organismes d'una espècie) són presents en el medi marí en baixes concentracions. I és possible que es produeixi una transferència d'aquests contaminants des del medi aquàtic als organismes que hi viuen; com ara peix i marisc que posteriorment es venen per consum de la població. Aquests compostos poden arribar a representar un risc per als consumidors depenent dels nivells que hi hagi en les espècies consumides. Per tant, és de gran rellevància conèixer en quins nivells estan presents en els peixos i mariscs que habitualment són consumits, així com saber quin és l'efecte del cuinat d'aquests productes alimentaris sobre els contaminants acumulats.

Aquest és precisament l'objecte d'estudi de l'últim projecte europeu en el qual ha participat l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)denominat "Priority environmental contaminants in seafood: safety assessment, impact and public perception" (ECsafeSEAFOOD), l'objectiu principal del qual era valorar la seguretat alimentària de peix i marisc a través de l'estudi de la presència de contaminants prioritaris i l'avaluació del seu impacte potencial en la salut humana. Emmarcat en aquest projecte es va realitzar l'anàlisi de 65 mostres de peix i marisc procedents d'11 països europeus. Es van seleccionar 12 espècies d'elevat consum incloent-hi: verat, tonyina, bacallà, perca, panga, llenguado, orada, palaia, salmó, musclo, gambes i cranc. I es va mesurar la presència i concentració d'una llista de compostos considerats prioritaris en mostres tant crues com cuinades al vapor. Posteriorment, es va realitzar una avaluació de l'exposició humana i una caracterització del risc potencial per a la salut a través del consum d'aquests peixos i mariscs.

Els resultats obtinguts van indicar que els fàrmacs no estaven presents a nivells detectables en la majoria de les mostres, i es va descartar per tant un risc potencial per a la salut humana per consum de peix. No obstant això, alguns disruptors endocrins sí que estaven presents en la gran majoria de les mostres analitzades procedents del mercat europeu. Concretament, el bisphenol A, metilparabè i triclosà van ser detectats en peix cru a concentracions que van aconseguir en pes humit fins a 36 ng / g de triclosà a palaia, 27 ng / g de bisphenol A en tonyina en conserva, i 4 ng / g de metilparabè en verat. A més, es va observar un augment significatiu de la concentració d'aquests disruptors quan les mostres crues eren cuinades al vapor.

Es van seleccionar 5 països europeus on aquestes espècies eren comercialitzades i basant-se en dades prèvies de consum de peix i marisc en cada un d'aquests països, es va avaluar el risc potencial per a la població. Els resultats van indicar que Espanya era el país amb una major exposició a aquests disruptors endocrins, seguit de Portugal, Itàlia, Irlanda i Bèlgica, degut principalment a l'alt consum de peix i marisc. L'exposició principal era al bisphenol A i en menor proporció al metilparabè i triclosà.

No obstant això, el risc estimat per aquests compostos va resultar poc probable de ser motiu de preocupació ja que els nivells a què estem exposats són molt inferiors als valors toxicològics màxims establerts. Per tant, segons aquests resultats no hi ha necessitat de prendre mesures urgents, però es recomana realitzar més estudis d'aquest tipus per proporcionar més dades i avaluar l'efecte de diversos tipus de cuinat. Especialment estudis que considerin també altres fonts d'exposició tant dietètiques (per exemple, productes a base de cereals i grans) com altres rutes no alimentàries (per exemple, pols).

FITXA TÈCNICA DEL PROJECTE:

Títol: Priority Environmental Contaminants in seafood: safety assessment, impact and public perception (ECsafeSEAFOOD).

Entitat financera: Unió Europea, FP7, Cooperation, Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology (KBBE).
Durada: des de 01-02-13 fins 31-01-2017.
Coordinador: Antonio Marquès (IPMA, Portugal).
Participants: 12 grups de recerca i 7 petites i mitjanes empreses.

Import total del projecte: 3.999.874 €.

Import concedit a ICRA: 274.067 €.

FITXA TÈCNICA DE L'ARTICLE:

Títol: "Pharmaceuticals and endocrine disruptors in raw and cooked seafood from European market: Concentrations and human exposure levels".

"Fàrmacs i disruptors endocrins en peix i marisc cru i cuinat del mercat europeu: concentracions i nivells d'exposició humana".

Autors: Diana Álvarez-Muñoz, Sara Rodríguez-Mozaz, Silke Jacobs, Albert Serra-Compte, Nuria Cáceres, Isabelle Sioen, Wim Verbeke, Vera Barbosa, Federico Ferrari, Margarita Fernández-Tejedor, Sara Cunha, Kit Granby, Johan Robbens, Michiel Kotterman, Antonio Marques, Damià Barceló.

Revista científica: Publicat a Environment International, vuitena revista dins de l'àrea de ciències ambientals (339 revistes en total en aquesta àrea), factor d'impacte 7.297.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016041201830998X

https://icra.cat/files/noticia/ICRA Mesocosmos marino web
Aquesta web utilitza galetes per a la millora dels nostres serveis i de la teva experiència com a usuari o usuària.
En cas que continuïs navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per a més informació sobre la nostra Política de Galetes clica aquí.

Acceptar