Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA – RECEPCIONISTA (AUX)

CARACTERÍSTIQUES DE LA FEINA

 • Ubicació: ICRA – Institut Català de Recerca de l’Aigua, Girona (Espanya)
 • Número de posicions disponibles: 1
 • Inici previst: 01/09/2024
 • Posició Temporal. La posició és per una substitució
 • Salari Brut Anual: 11.250 € – 14.309,25 €
 • Dedicació: 30 hores/setmana (Matins)

 

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA

Es busca una persona per la Recepció d’ICRA, essent un lloc estratègic en la comunicació i imatge de la nostra Institució.

 

FUNCIONS PRINCIPALS

Les funcions principals consisteixen en efectuar l’obertura del centre, atendre la recepció (visites presencials, telefòniques i telemàtiques), així com d’altres tasques administratives, com:

-Recepció i enviament de correus i paqueteria

-Preparació de documentació (targetes, dossiers, enquadernació, plastificació, etc.)

-Manteniment de diferents arxius i registres (en format paper i electrònic)

-Introducció de dades en els diferents sistemes informàtics

-Qualsevol altre suport administratiu requerit per la gestió de les tasques diàries

 

EXPERIÈNCIA, CONEIXEMENTS I HABILITATS

Requeriments

Camp de Recerca o Àmbit de Coneixement:

Administració

Qualificacions i Nivell d’Estudis:

Com a mínim Certificat d’Estudis (EGB/ESO). Les persones candidates que estiguin en possessió d’un nivell formatiu superior obtindran una major valoració.

Es valorarà positivament disposar de formació complementària relacionada amb el lloc de treball.

Habilitats:

Persona responsable, organitzada, col·laboradora i amb voluntat d’atendre i ajudar tant als/ a les propis/es companys/es com als/a les visitants.

Domini Paquet Office (Word, Excel, Power Point, etc.)

Idiomes Requerits:

Castellà, català i anglès.

Experiència Requerida:

Es valorarà experiència en el desenvolupament de funcions similars.

 

Desitjable

Carnet de conduir

 

PRESTACIONS

Condicions de Treball: Contractació en compliment de la legislació i la normativa espanyola. Les persones treballadores reben les prestacions del Sistema Espanyol de Seguretat Social que cobreixen les malalties, les baixes per maternitat/paternitat i els accidents laborals.

Entorn Internacional: Oportunitat d’incorporar-se a una prestigiosa institució d’investigació internacional i formar part d’un equip jove i en creixement.

Formació continua en un entorn d’alta qualitat.

 

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I PROCÉS DE SELECCIÓ

 Totes les sol·licituds han d’incloure:

CV

Carta de Motivació

DNI o NIE (vàlid i amb permís de treball a Espanya).

 

Termini de Presentació Sol·licituds:

La data límit per presentar la documentació és el 21/07/2024.

Presentació de sol·licituds a Ofertes – ICRA

 

Procés de selecció:

D’acord amb els principis de l’OTM-R, al principi del procés es constitueix un Comitè de Selecció equilibrat en relació a gènere per a cada vacant. Després de revisar el contingut de les sol·licituds, el Comitè de Selecció iniciarà la fase d’entrevistes. Durant el procés pot ser necessari fer un qüestionari del perfil, així com un exercici tècnic.

 

COMENTARIS ADDICIONALS

A ICRA ens comprometem a mantenir i desenvolupar un entorn de treball en el que es respectin els valors i principis de la nostra organització i es promogui la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en cadascún dels àmbits en els que operem, no tolerant la discriminació per criteris d’edat, sexe, estat civil, raça, ètnia, discapacitats, tendència política o orientació sexual.
La contractació es realitzarà conforme a tot allò previst a l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que estableix l’Article 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. 8 de gener de 1999), la Llei nº 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. 10 de juliol) i normes concordants.
Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones, d’acord amb l’Article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva de la UE de 9 de febrer de 1976 I tot allò disposat a l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març del 2005, pel que s’aprova el Pla per la Igualtat de genère a l’Administració General de l’Estat.
Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, d’acord amb l’apartat 2 de l’Article 1 de la Llei nº 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, i es reserva un 7% de les places sempre que els candidats superin els processos de selecció i puguin acreditar la discapacitat i la compatibilitat en l’acompliment de les tasques, de manera que progressivament aconseguirem el 2% del total de la plantilla.
Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsible: Fundació Institut Catala de Recerca de l’Aigua (ICRA); Finalitat: La selecció de candidats pels llocs de treballs actuals i futurs que ofereix la nostra organització; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional; Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: http://www.icra.cat/politica-de-privacidad
 • Termini presentació candidatures

  11/07/2024 - 21/07/2024

 • Lloc

  Girona

 • Salari

  11.250 € - 14.309,25 €

 • Durada contracte

  Temporal: la posició és per una substitució

Inscripció a l'oferta

Estàs sol·licitant la següent oferta de treball

  • Curriculum Vitae*

   Pujar arxius


   Carta Presentació/Motivació*

   Pujar arxius

  • DNI / NIE / declaració que es compromet a realitzar les gestions necessàries per obtenir un permís de treball i residència a Espanya*

   Pujar arxius



   Documentació Addicional (opcional)

   Pujar arxius