OFERTES DE TREBALL

1

14/01/2021

POSTDOCTORAL RESEARCHER (HYDROUSA)

CHARACTERISTICS OF THE JOB

 • Job location:  ICRA – Catalan Institute for Water Research, Girona, Spain
 • Number of positions available: 1
 • Expected...

13/01/2021

RESEARCH TECHNICIAN (RT_GIZ)

CHARACTERISTICS OF THE JOB

 • Job location:  ICRA – Catalan Institute for Water Research, Girona, Spain
 • Number of positions available: 1
 • Expected...

11/01/2021

TECHNICAL SUPPORT PERSONNEL (PTA)

CHARACTERISTICS OF THE JOB

 • Job location:  ICRA – Catalan Institute for Water Research, Girona, Spain
 • Number of positions available: 1
 • Expected...

16/12/2020

RESEARCH TECHNICIAN (Research Engineer)

CHARACTERISTICS OF THE JOB

 • Job location:  ICRA – Catalan Institute for Water Research, Girona, Spain
 • Number of positions available: 1
 • Expected...

16/10/2020

CONVOCATORIA FI2021

Criteris de priorització: D’acord amb els apartats I.11.1 i I.11.2 de la resolució EMC/2270/2020, de 17 de setembre (DOGC 8233 de 25.09.2020), per la qual...