OFERTA RESEARCH SCIENTIS RIE2 (Àrea de Recursos & Ecosistemes

DATA DE PUBLICACIÓ

18/09/2023

DATA LÍMIT PRESENTACIÒ OFERTES

17/10/2023

EMAIL ENVIAMENT CV

call@icra.cat

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

CARACTERÍSTIQUES DE LA FEINA

  • Ubicació:  ICRA – Institut Català de Recerca de l’Aigua, Girona (Espanya)
  • Número de posicions disponibles: 1
  • Posició Permanent a Temps Complet
  • Inici previst: Desembre 2023
  • Salari Brut Anual: 46.119,36 €

 

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA

La Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua té 3 àrees de recerca, una de les quals és la de Recursos i Ecosistemes. La posició ofertada és per liderar una de les 4 línies de recerca que hi ha a l’àrea de Recursos i Ecosistemes, concretament la de Biogeoquímica d’ecosistemes aquàtics continentals. La posició requereix la capacitat de preparar, obtenir, i liderar Projectes de recerca bàsica i de transferència, efectuar una supervisió del personal al seu càrrec, així com participar en les tasques associades al desenvolupament i al dia a dia de l’institut.

 

FUNCIONS PRINCIPALS

La persona seleccionada haurà d'explorar els mecanismes biogeoquímics que governen els ecosistemes aquàtics, fluvials i/o lacustres, dels elements claus que participen en aquests cicles als ecosistemes aquàtics. Per la tradició de l'ICRA, la recerca haurà de fer èmfasi en els principals estressors que caracteritzen els sistemes mediterranis, tals com l’estrès hídric associat al canvi climàtic o global, l'impacte humà sobre el paisatge, o l'impacte dels contaminants, així com les seves possibles interaccions, o les respostes en absència dels estressors. El candidat/a s’integrarà a l’àrea de Recursos i Ecosistemes, on la seva expertesa posarà en valor la capacitat de l'Àrea d'avaluar les característiques ambientals i biològiques dels ecosistemes aquàtics continentals davant l'impacte humà, i les accions possibles que en puguin donar resposta. Es necessita contractar un/a investigador/a que pugui liderar la línia RIE2, amb les responsabilitats de desenvolupar i liderar nous projectes de recerca i/o de transferència, gestionar el personal al seu càrrec, i participar en totes les tasques pròpies de l’àmbit de la pròpia línia de recerca o de l'institut en general, i de generar interaccions de col·laboració amb investigadors de l’ICRA i d'altres centres de recerca, nacionals i internacionals.

 

EXPERIÈNCIA, CONEIXEMENTS I HABILITATS

Requeriments

Camp de Recerca o Àmbit de Coneixement:

Medi ambient. Biogeoquímica d’ecosistemes aquàtics continentals.

Qualificacions i Nivell d’Estudis:

Doctorat

Habilitats:

Coneixement I experiència en la utilització de tècniques avançades de laboratori i de camp en l’àmbit de la biogeoquímica aquàtica, capacitat provada de produir i difondre resultats científics, capacitat de treballar de manera independent i amb iniciativa, així com de liderar treball en equip, i de participar de manera proactiva en equips multidisciplinars.

Idiomes Requerits:

Català, Castellà i Anglès

Experiència Requerida:

Com a mínim 4 anys d’experiència postdoctoral en centres de recerca

 

Desitjable

Experiència en el sector de la recerca català i/o estatal, habilitats estadístiques i de programació, experiència postdoctoral en centres internacionals.

 

PRESTACIONS

Condicions de Treball: Contractació en compliment de la legislació i la normativa espanyola. Les persones treballadores reben les prestacions del Sistema Espanyol de Seguretat Social que cobreixen les malalties, les baixes per maternitat/paternitat i els accidents laborals.

Entorn Internacional: Oportunitat d’incorporar-se a una prestigiosa institució d’investigació internacional i formar part d’un equip jove i en creixement.

Formació continua en un entorn d’alta qualitat.  

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I PROCÉS DE SELECCIÓ

Totes les sol·licituds han d’incloure:

CV

Carta de Motivació

Tres cartes de recomanació actualitzades d'experts en la matèria.

DNI o NIE (vàlid i amb permís de treball a Espanya). Si no té NIE, adjunti una declaració en la que es comprometi a realitzar els tràmits necessaris per obtenir un permís de treball i residència a Espanya.

 

Termini de Presentació Sol·licituds:

Enviï els documents requerits a call@icra.cat  indicant ref. “RESEARCH SCIENTIST RIE2” a l’assumpte del correu electrònic.

La data límit per presentar la documentació és el 17/10/2023.

 

Procés de selecció:

D'acord amb els principis de l'OTM-R, al principi del procés es constitueix un Comitè de Selecció equilibrat en relació a gènere per a cada vacant. Després de revisar el contingut de les sol·licituds, el Comitè de Selecció iniciarà la fase d’entrevistes. Durant el procés pot ser necessari fer un qüestionari del perfil, així com un exercici tècnic.

 

COMENTARIS ADDICIONALS

A ICRA ens comprometem a mantenir i desenvolupar un entorn de treball en el que es respectin els valors i principis de la nostra organització i es promogui la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en cadascun dels àmbits en els que operem, no tolerant la discriminació per criteris d’edat, sexe, estat civil, raça, ètnia, discapacitats, tendència política o orientació sexual.
La contractació es realitzarà conforme a tot allò previst a l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que estableix l’Article 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. 8 de gener de 1999), la Llei nº 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. 10 de juliol) i normes concordants.
Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones, d’acord amb l’Article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva de la UE de 9 de febrer de 1976 I tot allò disposat a l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març del 2005, pel que s’aprova el Pla per la Igualtat de gènere a l’Administració General de l’Estat.
Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, d’acord amb el Reial Decret Llei 1/2013, i es reserva un 7% de les places sempre que els candidats superin els processos de selecció i puguin acreditar la discapacitat i la compatibilitat en l’acompliment de les tasques, de manera que progressivament es pugui aconseguir el 2% del total de la plantilla.
Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsable: Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA); Finalitat: La selecció de candidats pels llocs de treballs actuals i futurs que ofereix la nostra organització; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional; Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: http://www.icra.cat/politica-de-privacidad
Aquesta web utilitza galetes per a la millora dels nostres serveis i de la teva experiència com a usuari o usuària.
En cas que continuïs navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per a més informació sobre la nostra Política de Galetes clica aquí.

Acceptar