OFERTA SPECIALIST TECHNICIAN (COMUNICATION & INTERNAL PROJECT MANAGER)

DATA DE PUBLICACIÓ

15/11/2023

DATA LÍMIT PRESENTACIÒ OFERTES

14/12/2023

EMAIL ENVIAMENT CV

call@icra.cat

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

CARACTERÍSTIQUES DE LA FEINA

 • Ubicació:  ICRA – Institut Català de Recerca de l’Aigua, Girona (Espanya)
 • Número de posicions disponibles: 1
 • Inici previst: 01/02/2024
 • Posició Permanent.
 • Salari Brut Anual: 21.000 € - 29.679 €

 

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA

Desenvolupar i millorar la comunicació dels resultats de la recerca i transferència que és produïda a ICRA, amb l’objectiu d’incrementar i millorar l’impacte i establir estratègia de comunicació vinculada de manera directa a societat i territori, realitzant accions pròpies i d’altres coordinades amb iCERCA.

 

Donar suport i/o desenvolupar diferents actuacions estratègiques, coordinar els projectes interns, així com dinamitzar les actuacions que es derivin de les diferents avaluacions a les que l’ICRA està sotmès.          

 

FUNCIONS PRINCIPALS

Les funcions consisteixen (entre d’altres) en:

 • Gestió Pagina Web ICRA (Elaboració i administració de continguts i programació de nous formats)
 • Imatge corporativa:
  • Dissenys i elaboració de material gràfic per a esdeveniments externs i interns
  • Dissenys de plantilles, presentació i altres d’acord amb les indicacions del Manual d’identitat visual del CERCA
  • Dissenys de continguts d’acord amb imatge corporativa ICRA
  • Elaboració del Manual d’identitat corporativa ICRA i el Llibre d’estil.
 • Comunicació:
  • Coordinació i gestió del Servei de Comunicació extern
  • Suport gràfic en esdeveniments o activitats que requereixen imatge i contingut per a fer-ne difusió.
  • Coordinació del GT de Comunicació ICRA
  • Elaboració de continguts per a XXSS
  • Elaboració de contingut, gestió i recollida de dades per a la elaboració de la Memòria d’activitats ICRA ( Català i Anglès)
  • Assistència en representació d’ICRA a les Reunions de Comunicació dels Centres CERCA.
  • Implementació del Pla d’Enfortiment del Català requerit per iCERCA.
 • Gestió de Projectes Interns:
  • Coordinació de presentació de propostes especials d’interès general d’ICRA (Programa Maria de Maeztu, altres programes nacionals o internacionals d’interès institucional)
  • Coordinació de les actuacions vinculades a actuacions estratègiques (Green Charter, ODS-SDG, ...).
  • Coordinació de les actuacions que es deriven de les avaluacions del Centre.
  • Coordinació i/o assistència, no-executiva i executiva quan escaigui, en projectes interns de direcció i/o gerència.

 

EXPERIÈNCIA, CONEIXEMENTS I HABILITATS

Requeriments

Camp de Recerca o Àmbit de Coneixement:

Administració I Direcció Empreses o Comunicació

Qualificacions i Nivell d’Estudis:

Grau / Llicenciatura

Valorable Estudis de Màster Universitari

Habilitats:

Domini paquet Office (Nivell Avançat), Internet, Bases de Dades i Plataformes digitals.

Molt valorable coneixements ERP.

Capacitat de treball en equip però amb prou autonomia com per a desenvolupar-se individualment en les seves tasques, amb capacitat d’aprenentatge, adaptació, rigor i organització

Idiomes Requerits:

Castellà, Català i Anglès. Valorable el coneixement d’altres idiomes.

Experiència Requerida:

Experiència prèvia realitzant tasques relacionades amb les funcions i tasques descrites. Molt valorable el coneixement o l’experiència en l’àmbit de recerca.

 

Desitjable

Disponibilitat Incorporació Immediata.

Residència a Girona.

 

PRESTACIONS

Condicions de Treball: Contractació en compliment de la legislació i la normativa espanyola. Les persones treballadores reben les prestacions del Sistema Espanyol de Seguretat Social que cobreixen les malalties, les baixes per maternitat/paternitat i els accidents laborals.

Entorn Internacional: Oportunitat d’incorporar-se a una prestigiosa institució d’investigació internacional i formar part d’un equip jove i en creixement.

Formació continua en un entorn d’alta qualitat.  

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I PROCÉS DE SELECCIÓ

Totes les sol·licituds han d’incloure:

CV

Carta de Motivació

DNI o NIE (vàlid i amb permís de treball a Espanya)

 

Termini de Presentació Sol·licituds:

Enviï els documents requerits a call@icra.cat  indicant ref. “ST_C&IPM” a l’assumpte del correu electrònic.

La data límit per presentar la documentació és el 14/12/2023.

 

Procés de selecció:

D'acord amb els principis de l'OTM-R, al principi del procés es constitueix un Comitè de Selecció equilibrat en relació a gènere per a cada vacant. Després de revisar el contingut de les sol·licituds, el Comitè de Selecció iniciarà la fase d’entrevistes. Durant el procés pot ser necessari fer un qüestionari del perfil, així com un exercici tècnic.

 

COMENTARIS ADDICIONALS

A ICRA ens comprometem a mantenir i desenvolupar un entorn de treball en el que es respectin els valors i principis de la nostra organització i es promogui la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en cadascún dels àmbits en els que operem, no tolerant la discriminació per criteris d’edat, sexe, estat civil, raça, ètnia, discapacitats, tendència política o orientació sexual.
La contractació es realitzarà conforme a tot allò previst a l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que estableix l’Article 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. 8 de gener de 1999), la Llei nº 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. 10 de juliol) i normes concordants.
Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones, d’acord amb l’Article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva de la UE de 9 de febrer de 1976 I tot allò disposat a l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març del 2005, pel que s’aprova el Pla per la Igualtat de genère a l’Administració General de l’Estat.
Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, d’acord amb l’apartat 2 de l’Article 1 de la Llei nº 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, i es reserva un 5% de les places sempre que els candidats superin els processos de selecció i puguin acreditar la discapacitat i la compatibilitat en l’acompliment de les tasques, de manera que progressivament aconseguirem el 2% del total de la plantilla.
Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsible: Fundació Institut Catala de Recerca de l’Aigua (ICRA); Finalitat: La selecció de candidats pels llocs de treballs actuals i futurs que ofereix la nostra organització; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional; Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: http://www.icra.cat/politica-de-privacidad

 

 


 

Aquesta web utilitza galetes per a la millora dels nostres serveis i de la teva experiència com a usuari o usuària.
En cas que continuïs navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per a més informació sobre la nostra Política de Galetes clica aquí.

Acceptar