El patronat de l'ICRA és el màxim òrgan de govern de la fundació.

La seva estructura així com les persones que el formen pot ser consultada i descarregada al següent link:

PATRONAT ICRA

Última actualització: Desembre 2019