Patronat

El Patronat és l'òrgan màxim de Govern de l'ICRA

PATRONS

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

La Universitat de Girona

L’Agència Catalana de l’Aigua

 

MEMBRES

 

PRESIDENT

Ramon Tremosa
Conseller d’Empresa i Coneixement
Departament d’Empresa i Coneixement
Generalitat de Catalunya


VICEPRESIDENT
Joaquim Salvi 
Rector
Universitat de Girona


VOCALS
Francesc Xavier Grau 
Secretari d'Universitats i Recerca
Secretaria d'Universitats i Recerca
Departament d’Empresa i Coneixement
Generalitat de Catalunya


Joan Gómez Pallarés
Director general de Recerca
Direcció General de Recerca
Departament d’Empresa i Coneixement
Generalitat de Catalunya


Anna Albar 
Directora general
Parc Científic i Tecnològic
Universitat de Girona


Josep Calbó 
Vicerector de Projectes Estratègics
Universitat de Girona
 

 Lluís Ridao
Director de l'Agència Catalana de l'Aigua
Departament de Territori i Sostenibilitat
Generalitat de Catalunya


SECRETARI PATRÓ
Lluís Rovira
Director del CERCA (Centres de Recerca de Catalunya)
Direcció General de Recerca
Departament d’Empesa i Coneixement
Generalitat de Catalunya

SUBSECRETARI NO PATRÓ
Josep M. Alcoberro
Àrea Jurídica del Programa CERCA
(Centres de Recerca de Catalunya)
Departament d’Empresa i Coneixement
Generalitat de Catalunya