PLANTEA

Recerca en tractaments avançats d'aigües

Donat que l'ICRA assumeix com un dels seus objectius transferir el coneixement adquirit a la societat i al teixit empresarial i industrial, disposa de l'estructura anomenada PLANTEA. 

La Plataforma de Recerca en Ciència i Tecnologies de l’Aigua (PLANTEA) és un espai on es poden dur a terme projectes de recerca i desenvolupament industrial amb plantes pilot de diferents mides (fins a escala semiindustrial).

Aquests pilots permeten fer projectes de recerca en tractaments avançats d’aigües tant residuals com depurades o potabilitzables, i també en projectes de monitoratge, eliminació i avaluació dels efectes dels contaminants en les aigües, així com estudis en què calgui disposar d’equipaments de gran envergadura.

Aquesta instal·lació ha estat cofinançada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013 i també directament pel MINECO (Ministeri d'Economia i Competitivitat) i a través de la Disposició Addicional Tercera (DA3ª) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Actualment la Plataforma d’assaig PLANTEA dota a l’ICRA, de manera referent, d’unes instal·lacions per portar a terme dos objectius principals:

 

 • L’estudi de sistemes de transport i tractament d’aigües residuals en condicions tan similars com sigui possible a les reals,

• L’estudi de manera adient del comportament dels ecosistemes en diferents condicions gràcies a la instal•lació d’una sala de rius experimentals (ESF). 

 

 

Per al primer objectiu, s’han destinat i condicionat 120 m2 d’espais de l’edifici H2O per poder ubicar de manera adient equips d’estudi de tractament d’aigües residuals, tant a escala laboratori com a escala pilot, garantint d’aquesta manera el correcte estudi i escalat (scale-up) dels processos.

Per permetre reproduir al màxim condicions reals en els estudis a realitzar, s’ha dotat d’una escomesa d’aigua residual procedent de col·lector d’aigües residuals de tipus domèstic i s’han adquirit equipaments que permeten el condicionament d’aquestes aigües residuals de manera prèvia als estudis a realitzar.

Els diferents reactors i fermentadors, així com la instrumentació i equips de control adquirits, permeten parametritzar i monitoritzar acuradament els processos a estudiar.

 

Tot i que els principals usuaris d’aquesta plataforma són els investigadors de l’Àrea de Tecnologies i Avaluació, l’orientació a projectes de recerca, cada vegada més transversals i de transferència de tecnologia, en el qual es lliuri una bateria de solucions claus-en-mà, fa que els altres investigadors de les altres dues línies de recerca de l’ICRA treballin també en sinèrgia en aquest sentit.

 

Per al segon objectiu, la instal·lació d’una sala de rius experimentals (Experimental Streams Facility) permet simular la resposta dels ecosistemes fluvials.
http://www.icra.cat/files/ckeditor/ESF_flyer.pdf

En aquest sentit, s’ha constituït un sistema de 4 unitats amb 6 canals per unitat que permet desenvolupar experiments amb 24 canals de manera simultània, oferint això una gran flexibilitat en quan a disseny experimental (per exemple, 6 tractaments amb 4 rèpliques per tractament).

Aquesta instal·lació permet l’estudi del comportament de rius a diferents situacions com poden ser episodis de sequera, resposta envers a contaminants químics i/o biològics i fluctuacions de la temperatura ambient entre d’altres, essent per tant una eina referent per les línies de recerca de l’Àrea de Recursos i Ecosistemes i per la línia de recerca d’ecotoxicologia.

La instal·lació és única a Europa. Es troben instal·lacions similars a Viena, Berlín i Londres, però la més semblant és una instal·lació als EUA de la Environmental Protection Agency (EPA) a Cincinnati, Ohio.

 

En els propers anys s’aniran ampliant les instal·lacions de la PLANTEA implementant altres plantes pilot amb capacitat suficient per executar projectes de recerca diferencials.


Aquesta web utilitza galetes per a la millora dels nostres serveis i de la teva experiència com a usuari o usuària.
En cas que continuïs navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per a més informació sobre la nostra Política de Galetes clica aquí.

Acceptar