Els pressupostos de l'ICRA s'aproven anualment segons la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i pot ser consultat i descarregat al següent link:

PRESSUPOST ICRA 2016

PRESSUPOST ICRA 2017

Última actualització: 20 de febrer de 2018