Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

FI2022_JVO

01/05/2022 - 30/04/2023

FI2022 – Josephine Vosse – 1ra anualitat

ENTITAT FINANÇADORA

INVESTIGADOR

Vosse, Josephine

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Buttiglieri, Gianluigi

IMPORT ICRA

21729,01.-€