Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

FI2023_KSH

01/10/2023 - 30/09/2024

FI2023 – Krati Sharma

ENTITAT FINANÇADORA

INVESTIGADOR

Sharma, Krati

INVESTIGADORS PRINCIPALS

Borrego Moré, Carles; Marcé Romero, Rafael

IMPORT ICRA

25374,75.-€