Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

FI2024_TLock

01/05/2024 - 30/04/2025

FI2024 – Tomàs Benet Lock Feixas – 1ª Anualitat

ENTITAT FINANÇADORA

INVESTIGADOR

Lock Feixas, Tomàs

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Gernjak, Wolfgang

IMPORT ICRA

22636,00.-€