Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

FIRenov21_JMC

01/04/2021 - 31/08/2022

FI2021_José Maria Castaño Ortiz 3ra anualitat

INVESTIGADOR

Castaño Ortiz, Jose Maria

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Rodríguez Mozaz, Sara

IMPORT ICRA

22050,81.-€