Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

FIRenov22_MCT

01/05/2022 - 25/09/2023

FI2022 – Marc Castaño Trias – Renovació 3ra anualitat

INVESTIGADOR

Castaño Trias, Marc

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Buttiglieri, Gianluigi

IMPORT ICRA

23050,38.-€