Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

FIRenov23_OCA

01/05/2023 - 30/04/2024

FI2023 – Oriol Casabella Font – Renovació 3ra anualitat

INVESTIGADOR

Casabella Font, Oriol

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Radjenovic, Jelena

IMPORT ICRA

25634,47.-€