Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

FIRenov24_MPG

01/06/2024 - 31/05/2025

FI2024 – Maria Pau Garcia Moll – 2ª anualitat

ENTITAT FINANÇADORA

INVESTIGADOR

García Moll, Maria Pau

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Rodríguez Mozaz, Sara

IMPORT ICRA

22636,00.-€