Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

JdCF2021_ECL

01/01/2023 - 31/12/2024

Juan de la Cierva Formación – 2021 Elisabeth Cuervo Lumbreque

INVESTIGADOR

Cuervo Lumbaque, Elisabeth

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Radjenovic, Jelena

IMPORT ICRA

64800,00.-€