Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

JdCF2021_ICRA

01/07/2022 - 31/12/2024

Juan de la Cierva Formación – 2021

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Sánchez Tolosa, Iván

IMPORT ICRA

0,00.-€