Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

JdCI_2019_AFR

01/05/2021 - 30/04/2024

Juan de la Cierva Incorporación 2019 – Anna Freixa Casals

INVESTIGADOR

Freixa Casals, Anna

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Sabater Cortés, Sergi

IMPORT ICRA

93000,00.-€