Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

MSalas21_ACasamiglia

01/06/2022 - 31/05/2024

Ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Acuña Salazar, Vicenç

IMPORT ICRA

0,00.-€