Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Predoc2021_FZA

01/01/2023 - 31/12/2026

Ajuda predoctoral projecte waterDOM – Francisco Antonio Zafra Navarro

INVESTIGADOR

Zafra Navarro, Francisco Antonio

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Farré Olalla, Maria José

IMPORT ICRA

99260,00.-€