Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Predoc2021_JRI

01/09/2022 - 31/08/2026

Ajuda predoctoral projecte RIVSTRESS – Javier Ortiz Ribero

INVESTIGADOR

Ortiz Rivero, Javier

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Sabater Cortés, Sergi

IMPORT ICRA

99260,00.-€