Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Predoc2022_EXPOWASTE_PColman

01/02/2024 - 31/01/2028

Contrato predoctoral del projecte 2023009_GenCon22_EXPOWASTE – Pamela Jael Colman Vega

ENTITAT FINANÇADORA

INVESTIGADOR

Colman Vega, Pamela Jael

INVESTIGADORS PRINCIPALS

Balcázar Rojas, Jose Luis; Corominas Tabares, Lluís

IMPORT ICRA

111758,00.-€