Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

RyC2015_MJFarre

18/05/2017 - 17/05/2022

Ramon y Cajal – Incorporació de Maria José Farré

ENTITAT FINANÇADORA

INVESTIGADORS

Farré Olalla, Maria José; De paiva Lopo Ferreira, Natalia

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Farré Olalla, Maria José

IMPORT ICRA

208600,00.-€