Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A systematic review of clay-based photocatalysts for emergent micropollutants removal and microbial inactivation from aqueous media: Status and limitations