Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Anaerobic membrane bioreactor for biogas production from concentrated sewage produced during sewer mining