Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Antimicrobial Resistance and Bacteriophages: An Overlooked Intersection in Water Disinfection