Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Application of Structure-from-Motion photogrammetry to river restoration