Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Assessment of wastewater treatment plant design for small communities: Environmental and economic aspects