Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Automatic control systems for submerged membrane bioreactors: A state-of-the-art review