Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Bacteriophages as Vehicles for Antibiotic Resistance Genes in the Environment