Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Bioconcentration and bioaccumulation of C60 fullerene and C60 epoxide in biofilms and freshwater snails (Radix sp.)