Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biodegradation kinetics of dissolved organic matter chromatographic fractions in an intermittent river