Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Combined scenarios of chemical and ecological quality under water scarcity in Mediterranean rivers