Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Deconstructing Ecosystem Service Conflicts through the Prisms of Political Ecology and Game Theory in a North-Western Mediterranean River Basin