Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Determination of halogenated flame retardants by liquid chromatography coupled to mass spectrometry