Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Does phage-mediated horizontal gene transfer represent an environmental risk?