Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Drought effects on resource quality in a Mediterranean stream: fatty acids and sterols as indicators