Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects of human-driven water stress on river ecosystems: a meta-analysis