Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Enhancing biogas production from the anaerobic treatment of municipal wastewater by forward osmosis pretreatment