Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Environmental decision support systems (EDSS) development – Challenges and best practices