Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Epilithic biofilm metabolism during the high water flow period in an Andean neotropical stream