Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Evolution and dissemination of mobile colistin resistance genes: limitations and challenges in Latin American countries