Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Flow regime alteration effects on the organic C dynamics in semiarid stream ecosystems