Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Foreword: Global change and river ecosystems-implications for structure, function, and ecosystem services